https://sites.google.com/a/loei1.go.th/cc-bannaduang/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • มอบทุนยากจนพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงได้มอบทุนยากจนพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 6 ราย
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 00:34 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง
 • เปิดภาคเรียน 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงได้ทำการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคัดกรองโดยคณะครูและ อสม. ของชุมชนอำเภอนาด้วงได้บริจาคผ้าปิดจมูกให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงพร้อมเฝ้าสังเกตมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงเช้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วงได้บริจาคแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงพร้อมได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19                                                            
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 23:27 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 10/2563 เดือน กรกฎาคม 2563
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 00:39 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง รับการนิเทศจาก สปพ.ลย.1 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง รับการนิเทศจาก สปพ.ลย.1 นำทีมโดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รองผอ.สพป.ลย.1 ศน.จันทร์เพ็ญ ปุณนุวงศ์ และ ศน.พรนิภา จำปานิล
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:05 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 1-9 ประจำปีการศึกษา 2563 ข้อมูลเพิ่มเติม
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 00:26 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 02:23 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อําเภอนาด้วง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น